Witamy na stronie internetowej notariusz Natalii Snela-Sawczyn w Szczecinie, która w ramach swojej działalności oferuje profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

W mojej Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące i bezpłatne informacje w zakresie możliwości prawnych, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na Notariuszu.

Serdecznie zapraszam.